Sports complex of National Aviation University

prosp. Kosmonavta Komarova, 1, Ukraine, | Directions
Description

Sports complex of National Aviation University