Restaurant Lypskyi Osobniak

str. Lipskaya, 15, Ukraine, | Directions