Saint-Pokrovskaya church

str. Nikolaya Ostrovskogo, 20/1, Ukraine, | Directions
Description

Saint-Pokrovskaya church