Hostel №12 of Kiev national university n.a.T.G. Shevchenko

str. Lomonosova, 43, Ukraine, | Directions
Description

Hostel №12 of Kiev national university n.a.T.G. Shevchenko