Magazine F+S

prosp. Lesya Kurbasa (50-letiya Oktyabrya), 2d, Ukraine, | Directions